วันที่ 01/10/2566 ตลาดอิ่มเอม มาร์เก็ต ข้างโลตัส จ.สระบุรี 

วันที่ 02/10/2566 ว่าง

วันที่ 03/10/2566 ชัยประเสริฐคอนกรีต อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

วันที่ 04/10/2566 บ้านหนองโสน ต.ใหม่ อ.โน่นสูง จ.โคราช 

วันที่ 05/10/2566 บ้านสองพี่น้อง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

วันที่ 06/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 07/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 08/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 09/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 10/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 11/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 12/10/2566 มหาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม กทม.(รำวงกิ่งแก้ว โคราช)

วันที่ 13/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 14/10/2566 สำนักงานทรัพยากรเขต 5 จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 15/10/2566 วัดหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

วันที่ 16/10/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 17/10/2566 ว่าง

วันที่ 18/10/2566 ไม่รับงาน

วันที่ 19/10/2566 ไม่รับงาน

วันที่ 20/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 21/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 22/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 23/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 24/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 25/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 26/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 27/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 28/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 29/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 30/10/2566 งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาด จังหวัด นครพนม

วันที่ 31/10/2566 ไม่รับงาน