วันที่ 01/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 02/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 03/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 04/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 05/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 06/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 07/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 08/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 09/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 10/09/2566 ทะเลหวานบางแก้ว จังหวัด เพรชบุรี

วันที่ 11/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 12/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 13/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 14/09/2566 สำนักงานทรัพยากรเขต 5 จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 15/09/2566 วัดหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

วันที่ 16/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 17/09/2566 ว่าง

วันที่ 18/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 19/09/2566 รอคอนเฟิร์ม

วันที่ 20/09/2566 

วันที่ 21/09/2566 

วันที่ 22/09/2566 

วันที่ 23/09/2566 

วันที่ 24/09/2566 

วันที่ 25/09/2566 

วันที่ 26/09/2566 

วันที่ 27/09/2566 

วันที่ 28/09/2566 

วันที่ 29/09/2566 

วันที่ 30/09/2566