วันที่ 21/10/2566 ไม่รับงาน

วันที่ 22/10/2566 บ้านแม่แสงยอด หอมนาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (เฉพาะเวทีคอนเสิร์ต)

วันที่ 23/10/2566 ว่าง

วันที่ 24/10/2566 ว่าง

วันที่ 25/10/2566 ว่าง

วันที่ 26/10/2566 ลูงทุ่งไมค์ทองคำ X ตีท้ายครัว (Sing Park Chiang Rai)

วันที่ 27/10/2566 ลูงทุ่งไมค์ทองคำ X ตีท้ายครัว (Sing Park Chiang Rai)

วันที่ 28/10/2566 ลูงทุ่งไมค์ทองคำ X ตีท้ายครัว (Sing Park Chiang Rai)

วันที่ 29/10/2566 ว่าง

วันที่ 30/10/2566 ว่าง