วันที่ 21/09/2566 ไม่รับงาน

วันที่ 22/09/2566 บ้านแม่แสงยอด หอมนาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (เฉพาะเวทีคอนเสิร์ต)

วันที่ 23/09/2566 ว่าง

วันที่ 24/09/2566 ว่าง

วันที่ 25/09/2566 ว่าง

วันที่ 26/09/2566 ว่าง

วันที่ 27/09/2566 ว่าง

วันที่ 28/09/2566 ว่าง

วันที่ 29/09/2566 ว่าง

วันที่ 30/09/2566 ว่าง